FA EN
نوشته ای از جنس دانش (قسمت اول)

نوشته ای از جنس دانش (قسمت اول)

شاید بارها و بارها نام شرکت های دانش بنیان به گوشتون رسیده باشد و تا حدی هم با اون ها آشنا باشین. شرکت ها و مؤسساتی که با نوآوری در خدمت و محصول به دنبال ایجاد ارزش افزوده و فعالیت اقتصادی هستند که تمامی این اهداف حول موضوع دانش انجام می پذیرد؛ بدین معنی که علم رسیدن به سطح خدمات و محصولات مورد پیگیری در شرکت، گوئی در اختیار صاحبان آن کسب وکار قرار دارد و با این تعریف امکان بهره مندی هرچه بیشتر از علوم جدید نیز در اختیار فعالان آن حوزه دانش بنیان قرار خواهد گرفت.

اما با این توضیح کوتاه، سؤالی که پیش خواهد آمد، این است که تا چه میزان از مؤسسات دانش بنیان در کشورمان حائز صلاحیت برای عنوان با چنین نامی هستند؛ و راه نجات، حمایت و پیشرفت اقتصادی کشورمان در بخش کسب وکار چیست؟

اگر کمی ماهیت اقدامات در حال انجام بیشتر شرکت های دانش بنیان وطنی را مورد کنکاش قرار دهیم، خواهیم دید که در این سازمانها عمدتاً اتفاق در بهترین حالت، دستیابی به تکنولوژی روز جهانیست که گاه ضمن خریداری وارد کشورمان گردیده و گاه با کپی برداری یا مشابه سازی به نزدیکی نمونه اصلی دست پیدا میشود.

حال شما بگوئید آیا در این فرایند، نشانی از انتقال دانش پایه مشاهده می شود؟ یا همراه با انتقال تکنولوژی، صرفاً بخش و سهم اندکی از دانش مرجع در دسترس و مورد استفاده قرار دارد و پس از چند صباحی در مبدأ دانش شاهد رشد و به روز آوری تکنولوژی های قدیمی هستیم؛ در حالی که شرکت های خریدار خدمات و محصولات با فرسوده شدن تکنولوژیشان، همچنان و همواره دنباله روی دانشهای پیشرو هستند؟


کلمات کلیدی: دانش بنیان - کسب و کار - شرکت - قلمکاری


www.Be-Sun.ir

قلمکاری اصیل «بی سان» (بوسیله قلم) هدیه، سوغات و صنعت دست فاخر و نفیس اصفهان


آدرس «بی سان» مارکت: اصفهان سیتی‌سنتر، طبقه همکف، آتریوم مرکزی
Top